top of page

PALVELUPAKETIT

Vesi- ja viemärijärjestelmät

Nimetön malli (18).png

Vesi- ja viemärijärjestelmän suunnittelun tavoitteena on varmistaa, että vesi- ja viemärijärjestelmä täyttää käyttäjien tarpeet, on turvallinen ja ympäristöystävällinen.

 

Vesiputket on suunniteltava siten, että mahdollinen vuotovesi tulee näkyviin ja on havaittavissa. Käytettävien putkien tulee olla pitkäikäiset ja täyttää putkistolle asetetut vaatimukset terveellisyydestä. Huomioitavaa on myös putkiston sijoittelu sekä mahdollinen putkistosta kantautuva ääni.

Viemärijärjestelmän suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon:

Putkistojen sijainti:

Viemäriputkistot tulee sijoittaa oikein, jotta ne ovat helposti huollettavissa, eivätkä aiheuta häiritsevää ääntä.

Jäteveden käsittely:

Jätevesi tulee käsitellä ennen sen johtamista yleiseen viemäriverkostoon. Käsittelymenetelmän tulee olla käyttötarkoitukseen sopiva ja vastata paikallisia vaatimuksia ja lakeja.

Huolto ja kunnossapito:

Viemärijärjestelmän suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös sen huolto ja kunnossapito. Järjestelmän tulee olla helppo tarkistaa ja huoltaa, jotta mahdolliset ongelmat voidaan havaita ja korjata ajoissa.

bottom of page