top of page

PALVELUPAKETIT

​​Tuote- ja urakointipalvelut

Paperi jossa on ruudukko. Jokaisesssa solussa on tekstiä ja mustekynä osoittaa yhtä solua
1. Massaluettelo

• Sisältää kaikki tuotteet eriteltynä järjestelmätyypin mukaan

• Tuotteet eriteltynä kerros- ja talokohtaisesti

2. Tuotehinnoittelupaketti
3. Urakkahinnoittelupaketti

•Sisältää massaluettelon lisäksi tuotteiden hinnat

•Tarviketarjous tukkuhinnoin

•Hinnoitteluoptimoinnit elinkaaren, hinnan tai parhaan hintahyötysuhteen mukaan

• Massat + tuotehinnat + asennusajat

• TES:n mukaiset asennusajat

2D kuva LVI-suunnitelmasta ja 3D IFC-malli, jotka yhdistyy alla olevaan massalistaan. Kuvaa sitä, miten eri lähteistä tuleva tieto yhdistyy yhdeksi tarvikelistaksi

Suunnitelmista saatavista massalistoista saadaan normaalisti vain ne kalusteet ja määrät, joiden tunnukset näkyy kuvassa, kuten PA11, WC11. Tuote- ja palvelupakettimme sisältävät näiden tuotteiden lisäksi myös ne tuotteet, joita ei normaalisti esitetä suunnitelmissa tai mallinneta.

bottom of page