top of page

PALVELUPAKETIT

Ilmanvaihto

Nimetön malli (17).png

Hyvä ilmanvaihtojärjestelmä huolehtii sisäilman laadusta, lämpötilasta ja kosteudesta. Se myös vähentää energiankulutusta ja mahdollistaa mukavan ja terveellisen sisäilmaston asukkaille tai käyttäjille.

 

Hyvä ilmanvaihtosuunnittelu alkaa ilmanvaihdon tarpeen määrittämisestä. Tämä voi perustua esimerkiksi rakennuksen käyttötarkoitukseen, käyttäjämäärään ja käyttöaikaan. Ilmanvaihdon tarpeen määrittämisen jälkeen on tärkeää määrittää, miten ilmanvaihto toteutetaan.

Ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelussa on tärkeää huomioida esimerkiksi:

Ilmanvaihdon määrä ja tasapaino:

Ilmanvaihdon määrä tulee suunnitella niin, että se vastaa rakennuksen käyttöä ja käyttäjämäärää. Ilmanvaihdon tasapainon tulee olla oikea, jotta huoneistojen välillä ei synny paine-eroja.

Ilmanjako:

Ilman tulee jakautua tasaisesti ja vedottomasti huonetilaan. Hyvä ilmanjako on tärkeä osa asuinviihtyvyyttä.

Energiatehokkuus:

Ilmanvaihtojärjestelmän energiatehokkuus tulee ottaa huomioon. Tämä voidaan toteuttaa valitsemalla energiatehokkaita laitteita ja käyttämällä lämmön talteenottoa. Tarpeenmukainen ilmanvaihto vähentää energiakulutusta ja varmistaa terveellisen sisäilman kaikissa käyttötilanteissa.

Melutaso:

Ilmanvaihtojärjestelmän melutaso tulee suunnitella niin, että se ei häiritse rakennuksen käyttäjiä.

Hyvä ilmanvaihtosuunnittelu on tärkeä osa terveellistä ja mukavaa sisäilmaa. Ammattilaisen avulla suunnitelman laatiminen varmistaa toimivuuden ja tehokkuuden.

bottom of page