top of page

PALVELUPAKETIT

Automaatiosuunnittelu (A)

Nimetön malli (19).png

Rakennusautomaatio tarkoittaa rakennuksen teknisten järjestelmien automatisointia ja ohjausta. Näihin järjestelmiin kuuluvat muun muassa ilmanvaihto-, lämmitys-, valaistus- ja turvallisuusjärjestelmät. Rakennusautomaation avulla pyritään parantamaan rakennuksen energiatehokkuutta, sisäilman laatua, turvallisuutta ja käyttömukavuutta.

Rakennusautomaatiojärjestelmät koostuvat yleensä sensoreista, ohjausjärjestelmistä ja automaattisista toimilaitteista. Sensoreilla mitataan esimerkiksi huoneen lämpötilaa, ilmanlaatua ja valon määrää, ja ohjausjärjestelmät reagoivat näihin tietoihin säätämällä järjestelmien toimintaa automaattisesti. Esimerkiksi lämpötilan noustessa ilmastointijärjestelmä voi käynnistyä automaattisesti viilentämään tilaa.

Hyvä automaatiosuunnittelu on suunnitelma, joka ottaa huomioon rakennuksen teknisten järjestelmien toiminnalliset vaatimukset ja mahdollistaa järjestelmien tehokkaan ja turvallisen toiminnan.

Tämä vaatii tarkkaa suunnittelua, jossa huomioidaan useita eri tekijöitä.

Hyvän automaatiosuunnittelun ominaisuuksia ovat esimerkiksi:

Toiminnallisuus: Suunnittelussa otetaan huomioon kaikki tekniset järjestelmät ja niiden toiminnalliset vaatimukset, jotta järjestelmät toimivat moitteettomasti.

Turvallisuus: Suunnittelussa varmistetaan, että järjestelmät ovat turvallisia ja että ne toimivat oikein myös hätätilanteissa. Esimerkiksi paloilmoitinjärjestelmän hälytys tulee ohjata automaattisesti pelastusviranomaisille.

Käytettävyys: Suunnittelussa huomioidaan käyttäjän tarpeet ja käytännöllisyys. Järjestelmien käyttö tulee olla helppoa ja intuitiivista, ja ohjausjärjestelmien käyttöliittymät tulee suunnitella huolella.

Energiatehokkuus: Suunnittelussa huomioidaan järjestelmien energiatehokkuus ja pyritään vähentämään turhaa energiankulutusta. Esimerkiksi ilmanvaihdon ohjaus tulee suunnitella tarpeenmukaiseksi.

Joustavuus: Suunnittelussa otetaan huomioon järjestelmien mahdollinen laajentaminen tai muokkaaminen tulevaisuudessa. Järjestelmät tulee suunnitella niin, että niitä on helppo päivittää ja laajentaa.

Kustannustehokkuus: Suunnittelussa otetaan huomioon järjestelmien kustannukset ja pyritään löytämään kustannustehokkaita ratkaisuja ilman, että järjestelmän laatu tai turvallisuus kärsii.

Yhteenvetona hyvä automaatiosuunnittelu on toiminnallinen, turvallinen, käyttäjäystävällinen, energiatehokas, joustava ja kustannustehokas.

bottom of page